17 августа 2012 года

Скачки Палио в Сиене

фото 1 из 29

Подписка на Euromag